Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili
(Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği)
Film Festivals in Turkey: Structure, Economy, Organization and Audience Profile
(Case Study of the Film Festivals of Antalya, Adana, Istanbul, and Ankara)