FİLM FESTİVALLERİ SEMPOZYUMU

“Film Festivalleri, Fonlar ve Sinema Endüstrisi”

3.Film Festivalleri Sempozyumu, 7-8-9 Nisan 2023

(42.İstanbul Film Festivali, 7-17 Nisan 2023)

İstanbul

TUBİTAK 1001 121K234 nolu Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği) adlı proje kapsamında, screenfest: Film Festivali Araştırmaları Dergisi /The Journal of Film Festival Studies tarafından düzenlenen 3.Film Festivalleri Sempozyumu, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle 7-8-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Film Festivali içinde düzenleniyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu, İstanbul Film Festivali’ne işbirliği ve destekleri için teşekkür eder. Sempozyum, film festivallerini tüm yönleriyle kucaklayan akademik bir tartışma platformu sunmayı amaçlamaktadır. Sizleri Film Festivali Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

TEMA

Film Festivalleri, Fonlar ve Sinema Endüstrisi

Sinema endüstrisi içinde film festivalleri ve fonları, özellikle 1990 sonrası bağımsız sinema/arthouse film için hem filmlerin ulusal sınırların ötesinde dolaşım üzerindeki artan etkileri hem de yapımcılık faaliyetleri açısından önemli bir işleve sahiptir (Wong, 2011). Arthouse filmlerin/bağımsız sinemanın, sinema endüstrisi içinde gişe hasılatlarının da sınırlı olduğu ve dağıtım sorunları yaşadıkları göz önüne alındığında festival ve fonlarının önemi daha da artmaktadır. Bu çerçeve, filmler ve festivaller arasında simbiyotik bir ilişkinin ortaya çıkmasına yol açmış ve festivaller küresel arthouse film ekonomisinde önemli bir konuma sahip olmuştur (Valck, 2020). Festival ekosistemi içinde fonlar, yapım desteğinin dışında ortak yapımlar için network oluşturması açısından da önemli işlev görmektedir (Vinuela, 2018). Bu çerçevede özellikle arthouse filmlerin nasıl yapılacağı ve dağıtılacağı temel tartışmayı oluşturmaktadır. Uluslararası film festivallerinin ve uluslarüstü fonların, “yetenek keşfedenler” olarak bağımsız sinema/sanat filminin şekillenmesinde ve finanse edilmesinde producers (Ostroswka, 2010; Loist, 2011; Valck, 2017) yapımcılar olarak (Ostroswka, 2010; Loist, 2011; Valck, 2017) giderek daha aktif bir rol oynayıp oynamadığı ve aynı zamanda filmlerin küresel döngüye (Iordanova, 2009) girmesini sağlayıp sağlamadığı tartışmaya değerdir. Bu kapsamda film festivalleri çalışmaları ve medya endüstrisi çalışmaları kesişiminde aşağıdaki sorulara yanıt arıyoruz:

Medya endüstrisi araştırmalarında hangi (yeni) araştırma yöntemlerine ihtiyaç vardır?
Sinema endüstri pratiklerine nasıl yeni bakış açıları getirebilir?
Festivallerle ve fonlarla ilgili araştırmalarda hangi boşlukların doldurulması gerekir?
Mevcut tartışmaya hâkim olan bakışlar nelerdir?
Festivaller ve fonlar dünya sinemasını nasıl şekillendiriyor?
Film festivalleri çalışmaları ve medya endüstrisi araştırmaları alanını ve tartışmalarını daha ileriye nasıl götürebiliriz?

Bu sorular çerçevesinde bildiriler aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı kalmayan tartışmaları içermelidir:

Ulusal/bölgesel/uluslarüstü fonların ağ ve döngü işlevi,
Film festivalleri, fonları ve küresel sinema kültürünün oluşumu,
Kültürel diplomasi ya da hegemonya kavramları çerçevesinde devlet fonları
Hegemonik yükselişte olan ülkelerin Yumuşak Gücü olarak fonlar
Uluslarüstü fonların özgünlük ve sanatsal nitelik arayışları
Uluslarüstü fonlar ve Batı estetik tercihlerinin belirleyiciliği
Festivallerin film seçim politikaları ve uluslarüstü fon programlarının ulusal sinema oluşturma özelliği
Uluslarüstü fonlar, ulusal özgünlükler ve yeni çözüm arayışları
Uluslarüstü fonların farklı sinema kültürlerini teşvik etmedeki rolleri
Festivaller, fonlar ve ulusötesi sinemanın gelişimi
Fon karar mekanizmalarında iç ve dış etkenler
Sinema endüstrisi pratiklerinde veri odaklı araştırmalar
Fon açısından sektör pratiklerine ilişkin veriye dayalı araştırma
Fonların arthouse filmlerin sinema salonu dağıtımına katkıları
Festivallerin ve fonların sürdürülebilirliği çerçevesinde esnek/emek yoğun çalışma koşulları

Bu çerçevede akademisyenler, endüstri profesyonelleri ve uygulayıcılar arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Profesyoneller, akademisyenler ve film yapımcıları fonlar konusunda daha fazla şeffaflık elde etmek için nasıl işbirliği yapabilirler? Bu çerçevede fonların seçim ve değerlendirme kriterleri (kolonyal bakıştan arındırılmış standartlar, ekolojik eşikler veya fona özgü olabilecek ayrıntılı misyon beyanları vb.) tartışmaya açılabilir.

Sempozyumun amacı film festivallerini bütün yönleriyle ele alan akademik bir tartışma platformu oluşturmaktır. Film Festivalleri Sempozyumu, film festivalleri, fonları ve sinema endüstrisi” ana temasına yoğunlaşmakla birlikte aşağıdaki konu başlıklarını içeren disiplinler arası bir okuma yapan hem ampirik hem de teorik yaklaşım içeren bildirilere açıktır:

Film festivali tarihi ve yazımı,
Film festivalleri çalışmalarında yöntem,
Jüri ve ödüller,
Programlama, küratörlük,
Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu,
Film festivali seyircisi/sinefil,
Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel),
Film festivallerinin fonlanması
Film festivallerinin sürdürülebilirliği
Küresel festival döngüsü ve film pazarı
Tematik festivaller,
Ulusötesi film festivalleri
Çevrimiçi film festivalleri
COVID-19 pandemisi ve film festivalleri

Film festivallerini tarihsel, ekonomik ve teorik perspektiflerden araştıran bildirilere ev sahipliği yapacak olan Sempozyumun, bu alandaki akademik çalışmalar için bir platform oluşturması öngörülmektedir. Sempozyum akademisyenlere, festival çalışanlarına, sinema eleştirmenlerine ve sinema sektörü profesyonellerine açıktır.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyum, festival zamanında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri ‘Bildiri Özetleri e-Kitabı’nda, seçilmiş tam metinler ise De Ki Basım Yayım tarafından yayımlanacak olan ‘Film Festivalleri III e-Kitabı’nda yer alacaktır.

Sempozyum kapsamında ayrıca Paneller düzenlenecektir. Panelde sunum yapmak isteyen katılımcıların “Panel başlığı, panelin kısa bir açıklaması, panelde yer alacak bireysel bildiriler hakkında bilgiler ve panelistlerin kısa biyografilerini” içeren 700 kelimelik Panel Önerisi’nin 1 Mart tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum web sayfası   http://www.screenfest.org

KAYNAKLAR

Acciari, M. (2014). “Film Festival and the rhythm of social inclusivity.” Cinergie, vol. 6, 2014.

Ahn, S.J. (2012). The Pusan International Film Festival: South Korean Cinema and Globalization. Hong Kong University Press.

Andersen, M.M.T. (2022). Researching creativity in media industries. Lexington Books.

Andrew, D. (2020). “Time zones and jetlag the flows and phases of world cinema”. In Natasa Durovıcová and Kathleen Newman (Eds) World cinemas, transnational perspectives. pp 59-89. Routledge.

Bauer, O. (2007). Fund-raising for film festivals in Europe. Thesis, Erasmus University Rotterdam. https://thesis.eur.nl/pub/4287/Bauer.Olga.305819.master_thesis.pdf

Chan, F. (2011). The international film festival and the making of a national cinema. Screen, 52(2):253-260.

Chaudhuri, S. (2005). Contemporary world cinema. Edinburgh University

Cheung, R. (2010). Funding models of themed film festivals. Film festival yearbook 2: Film festivals and imagined communities. Editors: Iordanova, D., Cheung, R. St. Andrews Film Studies Publishing, pp.74–103.

Cooke, P. (2017). “Soft power” and shifting patterns of influence in global film culture. . In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.), Routledge companion to world cinema. Routledge. pp. 299-309.

Elsaesser, T. (2005). Film festival networks: The new topographies of cinema in Europe”. European cinema: Face to face with Hollywood. Elsaesser, T. (Ed.) Amsterdam University Press. pp. 82–107.

Ezra, E. and Rowden, T. (2006). General Introduction: What is Transnational Cinema?. In Elizabeth Ezra and Terry Rowden (Eds.), Transnational Cinema: The Film Reader. Routledge, pp. 1-12.

Falicov, T. (2010). Migrating from South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video. In Greg Elmer et al.(Eds.). Locating Migrating Media. Lexington Books. pp. 3–21.

Falicov, T. L. (2016). The “festival film”: Film festival funds as cultural intermediaries. Film festivals: History, theory, method, practice. de Valck, M., Kredell, B., Loist, S. (Eds). Routledge.pp.209-230.

Falicov, T. (2017). Film Funding Opportunities for Latin American Filmmakers: A Case for Further North-South Collaboration in Training and Film Festival Initiatives. In Maria M. Delgado et al. (Eds.). A Companion to Latin American Cinema. Wiley Blackwell. pp. 85–98.

Farahmand, A. (2010). Disentangling the international festival circuit: Genre and Iranian cinema. Rosalind Galt and Karl Schoonover (eds.), Global Art Cinema: New Theories and Histories. Oxford University Press, pp.263-284.

Falicov, T. (2010). Migrating South to North: The Role of Film Festivals in Shaping and Funding Global South Video. In Elmer, G., Davis, C. H., Marchessault, J. and McCullough, J. (eds) Locating Migrating Media, Lexington Books, pp. 3–21.

Finney, A. (2022). The international film business. Routledge.

Freemn, M. (2016). Industrial Approaches to Media. Palgrave macmilan.

Hagener, M. (2014). Institutions of Film Culture: Festivals and Archives as Network Nodes. In Malte Hagener(Ed.). The Emergence of Film Culture: Knowledge Production, Institution Building, and the Fate of the Avant-garde in Europe, 1919-1945. Berghahn.pp.283-305.

Halle, R. (2010). Offering tales they want to hear: Transnational European film funding as neo colonialism. In Rosalind Galt and Karl Schoonover (eds.), Global Art Cinema: New Theories and Histories. Oxford University Press, pp. 303-319.

Hassink, R., Lee, Y.S. (2018). Exploring international film festivals from a co-evolutionary perspective: the cases of Berlin and Busan compared. European planning studies, 26(5), 1-17.

Hjort, M. (2009). On the plurality of cinematic transnationalism. In Nataša Durovicová and Kathleen Newman (Eds.). World cinemas, transnational perspectives. Routledge.pp.12–33.

Higbee, W. and Lim, S. H. (2010). Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies. Transnational Cinemas 1(1):7-21.

Iordanova, D. (2009). The film festival circuit. Film festival yearbook 1: The festival circuit. In. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne (Eds). Andrews Film Studies. pp. 23–39.

Iordanova, D., and Cheung, R. (2010). Introduction. In Dina Iordanova and Ruby Cheung (Eds.), Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews Film Studies, pp. 1–10.

Iordanova, D. (2010). The Listings: Transnational Film Festivals. In Dina Iordanova and Ruby Cheung (Eds.), Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews Film Studies. pp. 259–65.

Iordonova, D & Cheung, R. (2011). Film Festival Yearbook 3: Film festivals and imagined communities. St. Andrews Film Studies Publishing.

Iordanova D. (Ed.) (2013). The Film Festivals Reader. St Andrews Film Studies.

Iordanova, D. (2015). The film festival as an industry node. Media Industries Journal, 1(3)7–11.

Jäckel, A. (1996). European co-production strategies: The case of France and Britain. In: Moran, A. (ed.), Film Policy. International, National and Regional Perspectives. Routledge, pp.85–96.

Jäckel, A. (2003). European film industries. BFI.

Johnson, R. (2022). Film festivals and ideology critique: A method. Cinergie, 22:7-24. https://doi.org/10.6092/issn.2280-9481/15276

Kanzler, M. (2008). The circulation of European co-productions and entirely national films in Europe 2001 to 2007. European Audiovisual Observatory (Council of Europe).

La Torre, M. (2014). The economics of audiovisual industry:Financing TV, film and web. Palgrave macmillan.

Loist, S. (2011). On the relationship between Film and Industry. In Yong-Kwan Lee (Ed.), Busan Cinema Forum: Seeking the Path of Asian Cinema: East Asia. Busan Cinema Forum, pp:381–402.

Loist, S. (2016). The film festival circuit. networks, hierarchies, and circulation. Film festivals: History, theory, method, practice. Editor: de Valck, M., Kredell, B., Loist, S. Routledge. pp. 49–43.

McDonald, P. (ed.). (2022). The Routledge companion media industries. Routledge.

Moretti,A. ve Zirpoli F. (2016). A dynamic theory of network failure: The case of the Venice Film Festival and the local hospitality system. Organization Studies 37(5)607–633.

Neale, S. (1981). Art cinema as institution. Screen, 22(1):11-39.

Newman-Baudais, S. (2011). Public funding for film and audiovisual works in Europe: 2011 Edition. European Audiovisual Observatory (Council of Europe).

Nichols, B. (1994). Discovering forms, inferring meaning: New cinemas and the film festival circuit. Film Quarterly 47 (3): 16–30.

Odabaşı, E. (2018). A multi-method analysis of the Berlin International Film Festival and the World Cinema Fund. Doctoral Dissertations. 1262. https://doi.org/10.7275/11930004.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/1262

Odabaşı, E. (2021). Funds associated with film festivals: Supporting filmmaking in the Global South. Loisir et Société / Society and Leisure, 44(1), 66-82.

Ostroswka, D. (2010). International film festivals as producers of world cinema. Cinema & Cie. 10(14-15), 145-150.

Öcal, L. (2021). Uluslararası film festivalleri ve anlatı ekseninde yerçekimsiz dünya sineması (International film festivals and world cinema without gravity on the axis of narrative). Nota Bene.

Peranson, M. (2009). First you get the power, then you get the money: Two models of film festivals”. Dekalog 3: On Film Festivals. Editor: Porton, R. London: Wallflower.

Rastegar, R. (2012). Difference, aesthetics and the curatorial crisis of film festivals. Screen, 53(3)310-317.

Ross, M. (2011). The film festival as producer: Latin American films and Rotterdam’s Hubert Bals Fund”, Screen, 52(2), pp.261-267.

Shaw, D. (2016). European Co-production funds and Latin American Cinema: Processes of othering and bourgeois cinephilia in Claudia Llosa’s La teta asustada. Diogenes, 1-12. DOI: 10.1177/0392192116667011.

Shaw, D. (2017). Transnational cinema mapping a field of study. In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.), Routledge Companion to World Cinema. Routledge. pp.290-298.

Steinhart, D. (2006) “Fostering International Cinema: The Rotterdam Film Festival, CineMart, and the Hubert Bals Fund,” Mediascape: A Journal of the Critical Studies Program at the UCLA School of Film, TV, and Digital Media, 2, pp. 1-13.

Stringer, J. (2001). Global cities and international film festival economy. cinema and the city: Film and urban societies in a global context. InShiel, M., Fitzmaurice (Eds.), T. Blackwell, pp.134-144.

Stringer, J. (2003). Regarding film festivals, Thesssis. Indiana University.
Stone, R. et.al. (Eds.) (2017). The Routledge companion to world. Cinema. Routledge.

Szczepanik, P. and Vonderau, P. (Eds.) (2013). Behind the ccreen inside European production cultures. Palgrave Macmillan.

Talbott, M. (2015). The familiar difference of world cinema: Film funds, film festivals, and the Global South. Unpublished PhD Thesis. New York University.

Tzouflas, K. (2022). Films from countries in crisis and Switzerland: The New Argentine Cinema, Greek New Wave and Swiss Film Institutions. Cinergie, 22:69-82. https://doi.org/10.6092/issn.2280-9481/14341

Valck, M. de (2007). Film festivals: From European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam University Press.

Valck, M. de (2012). Finding Audiences for Films: Programming in Historical Perspective. Ruaff, J (Ed.). Coming Soon to a Festival Near You: Programming Film Festivals. St. Andrews Film Studies Publishing pp. 25–40

Valck, M. de (2013). Supporting art cinema at a time of commercialization: Principles and practices, the case of the International Film Festival Rotterdam. Poetics – Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, 42:40–59.

Valck, M de.(2014). Film Festivals, Bourdieu, and the Economization of Culture. Canadian Journal of Film Studies, 23(1):74-89.

Valck, M. de (2014). Supporting Art Cinema at a Time of Commercialization: Principles and Practices, the Case of the International Film Festival Rotterdam. Poetics, 42: 40–59.

Valck, M. de, Kredell, B., Loist, S. (Eds.). (2016). Film festivals: History, theory, method, practice. Routledge

Valck, M. de (2016).Fostering art, adding value, cultivating taste: Film festivals as sites of cultural legitimization. Marijke de Valck, Brendan Kredell, and Skadi Loist (Eds.), Film Festivals: History, Theory, Method, Praxis. Routledge. pp.100–116

Valck, M. de (2017). Screening world cinema at film festivals: Festivalization and (staged) authenticity. In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.). Routledge companion to world cinema. Routledge. pp. 393-403.

Valck, M. de (2020). Vulnerabilities and resiliency in the festival ecosystem: Notes on approaching film festivals in pandemic times. Pandemic Media. https://pandemicmedia.meson.press/chapters/space-scale/vulnerabilities-and-resiliency-in-the-festival-ecosystem-notes-on-approaching-film-festivals-in-pandemic-times.

Vallejo, A. (2020). Rethinking the canon: the role of film festivals in shaping film history. Studies in European Cinema, pp.1-15. DOI: 10.1080/17411548.2020.1765631

Verhoeven, D.et.al. (2020). Disciplinary itineraries and digital methods: Examining the Kinomatics collaboration networks. NECSUS European Journal of Media Studies. #Method, 9(2), 273–298. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15320.

Vinck, S.de (2009). Europudding or Europaradise? A performance evaluation of the Eurimages co-production film fund, twenty years after its inception. Communications 34, pp. 257-285. DOI 10.1515/COMM.2009.017.

Vinuela, A. (2018). Exporting the French co-production model: Aide aux cinémas du monde and Produire au Sud. In: Julia Hammett-Jamart, Petar Mitric & Eva Novrup Redvall (Eds.) European film and television co-production. Palgrave, pp. 223–239.

Wollen P. (2001). An alphabet of cinema. New left review 12, (Nov-Dec. 2001), pp. 115-133.

Wong, C. H-Y. (2011). Film festivals: Culture, people, and power on the global screen. Rutgers University Press.

Yoshimoto, M. (2006). National/International/Transnational The concept of Trans-Asian cinema and the cultural politics of film criticism. In Valentna Vitali and Paul Willemen (Eds.) Theorising national cinema. BFI Publishing, pp:254-261.

Zachar, G., Paul, M. (2018). Evidencing the economics of film festival funding: Do government subsidies help?. In: Murschetz, P., Teichmann, R., Karmasin, M. (eds) Handbook of state aid for film. Media business and innovation. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71716-6_27

Film festivalleri çalışmaları hakkında daha fazla ve faydalı referanslar için lütfen Skadi Loist ve Marijke de Valck tarafından geliştirilen Film Festivali Araştırma Ağı’na (Film Festival Research Network/FFRN) bakınız.
(http://www.filmfestivalresearch.org)

FILM FESTIVAL SYMPOSIUM

“Film Festivals, Funds and Film Industry”

3rd Film Festivals Symposium, April 7-8-9, 2023

(42nd ISTANBUL FILM FESTIVAL, April 7 – 17, 2023)

Istanbul, Turkey

As part of the project “Film Festivals in Turkey: Structure, Economy, Organization, Audience Profile (The case of Antalya, Adana, Istanbul, Ankara Film Festivals)” no. TUBITAK 1001 121K234, the 3rd Film Festivals Symposium, organized by screenfest: The Journal of Film Festival Studies, will be held in cooperation with the Istanbul Film Festival on April 7-8-9, 2023 within and during the Istanbul Film Festival. The Symposium Organization Committee would like to thank İstanbul Film Festival for their cooperation and support. The Symposium aims to provide an academic debating platform that embraces all aspects of film festivals.  We cordially invite you to the Film Festival Symposium.

Abstract and Panel Proposal Deadline: 15 February 2023

THEME

Film Festivals, Funds and Film Industry

In the film industry, film festivals and funds play a significant role, especially for post-1990s independent cinema/arthouse films, in terms of both their increasing influence on the circulation of films across national borders and production activities (Wong, 2011). Given the fact that arthouse films/independent cinema generate limited box office revenues and face distribution problems festivals and their funding become increasingly important. This development has led to the emergence of a symbiotic relationship between films and festivals, with festivals occupying an important position in the global arthouse film economy (Valck, 2020). Funds serve a crucial function in the festival ecosystem in terms of creating a network for co-productions (Vinuela, 2018) in addition to production support.  In this context, particularly how arthouse films will be produced and distributed constitutes the main debate. It is worth discussing whether international film festivals and supranational funds as talent finders, play an increasingly active role as producers (Ostrowska, 2010; Loist, 2011; Valck, 2017) in the shaping and funding of independent cinema/arthouse film (Falicov, 2010; 2017; Chan, 2011; Ross, 2011; Vallejo, 2020) while at the same time enabling films to penetrate the global circuit (Iordanova, 2009). To this end, we seek answers to the following questions at the intersection of film festival studies and media industry studies:

Which (new) research methods do we need in the field of media industry studies? What research gaps need to be filled in studies on festivals and funds? What are the dominant approaches in the current debate? How do festivals and funds shape world cinema? How can we take the field of and the debates around film festival studies and media industry research further? Within the framework of these questions, the topics to be addressed in this symposium include but are not limited to the following:

– network and circuit of national/regional/supranational funds,

– film festivals, funds and global cinema culture,

– state funds in the context of hegemony or cultural diplomacy,

– funds as soft power of countries in hegemonic ascendancy,

– supranational funds’ quest for authenticity and artistic quality,

– critique on funds’ role in imposing Western aesthetic standards,

– constructing national cinema by festivals’ film selection policies and supranational funds,

– supranational funds, national specificity and the search for new solutions,

– supranational funds’ role in promoting diverse cinema cultures and transnational cinema,

– external factors on the decision-making processes of the funds,

– data-driven research on industry practices in terms of funding,

– funds’ contribution to theatrical distribution of arthouse films,

– flexible/labor intensive working conditions in the context of sustainability of festivals and funds,

In this regard, we believe that there is a need for further collaboration between academics, industry professionals and executives. How can professionals, academics and filmmakers cooperate to achieve increased transparency on funding? In this framework, the criteria for selection and evaluation of funds (along decolonialized standards, ecological thresholds or detailed mission statements that may be fund-specific, etc.) can be put up for discussion.

In addition to focusing on the main theme of “Film Festivals, Funds and Film Industry”, the 3rd Film Festivals Symposium is also open to papers based on both empirical and theoretical approaches with an interdisciplinary reading on the following topics:

– the history and historiography of film festivals,

– methodology in the studies on film festivals,

– jury work and awards,

– programming, curating,

– film festivals – national cinema and cinema canon,

– film festivals’ audience/cinephile,

– funding of film festivals,

– film policy and film festivals,

– global festival circuit and film market

– distribution and circulation in relation to film festivals

– approach to short films in festivals (fiction, documentary, animation, experimental),

– thematic festivals,

– transnational film festivals,

– online film festivals,

– the COVID-19 pandemic and film festivals.

The Symposium welcomes academics, festival staff, film critics and film industry professionals. The Symposium will be held in Turkish and English. The Symposium will be an in-person event taking place during the 42nd Istanbul Film Festival. It may, however, be held online depending on the course of the pandemic. We will share further information on this issue in the upcoming process. The accepted abstracts will be published in the “Abstracts e-Book” and the accepted full texts will be published in the “Film Festivals III e-Book” to be published by De Ki Basım Yayım.

Please visit the symposium website at http://www.screenfest.org

REFERENCES

Acciari, M. (2014). “Film Festival and the rhythm of social inclusivity.” Cinergie, vol. 6, 2014.

Ahn, S.J. (2012). The Pusan International Film Festival: South Korean Cinema and Globalization. Hong Kong University Press.

Andersen, M.M.T. (2022). Researching creativity in media industries. Lexington Books.

Andrew, D. (2020). “Time zones and jetlag the flows and phases of world cinema”. In Natasa Durovıcová and Kathleen Newman (Eds) World cinemas, transnational perspectives. pp 59-89. Routledge.

Bauer, O. (2007). Fund-raising for film festivals in Europe. Thesis, Erasmus University Rotterdam. https://thesis.eur.nl/pub/4287/Bauer.Olga.305819.master_thesis.pdf

Chan, F. (2011). The international film festival and the making of a national cinema. Screen, 52(2):253-260.

Chaudhuri, S. (2005). Contemporary world cinema. Edinburgh University

Cheung, R. (2010). Funding models of themed film festivals. Film festival yearbook 2: Film festivals and imagined communities. Editors: Iordanova, D., Cheung, R. St. Andrews Film Studies Publishing, pp.74–103.

Cooke, P. (2017). “Soft power” and shifting patterns of influence in global film culture. . In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.), Routledge companion to world cinema. Routledge. pp. 299-309.

Elsaesser, T. (2005). Film festival networks: The new topographies of cinema in Europe”. European cinema: Face to face with Hollywood. Elsaesser, T. (Ed.) Amsterdam University Press. pp. 82–107.

Ezra, E. and Rowden, T. (2006). General Introduction: What is Transnational Cinema?. In Elizabeth Ezra and Terry Rowden (Eds.), Transnational Cinema: The Film Reader. Routledge, pp. 1-12.

Falicov, T. (2010). Migrating from South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video. In Greg Elmer et al.(Eds.). Locating Migrating Media. Lexington Books. pp. 3–21.

Falicov, T. L. (2016). The “festival film”: Film festival funds as cultural intermediaries. Film festivals: History, theory, method, practice. de Valck, M., Kredell, B., Loist, S. (Eds). Routledge.pp.209-230.

Falicov, T. (2017). Film Funding Opportunities for Latin American Filmmakers: A Case for Further North-South Collaboration in Training and Film Festival Initiatives. In Maria M. Delgado et al. (Eds.). A Companion to Latin American Cinema. Wiley Blackwell. pp. 85–98.

Farahmand, A. (2010). Disentangling the international festival circuit: Genre and Iranian cinema. Rosalind Galt and Karl Schoonover (eds.), Global Art Cinema: New Theories and Histories. Oxford University Press, pp.263-284.

Falicov, T. (2010). Migrating South to North: The Role of Film Festivals in Shaping and Funding Global South Video. In Elmer, G., Davis, C. H., Marchessault, J. and McCullough, J. (eds) Locating Migrating Media, Lexington Books, pp. 3–21.

Finney, A. (2022). The international film business. Routledge.

Freemn, M. (2016). Industrial Approaches to Media. Palgrave macmilan.

Hagener, M. (2014). Institutions of Film Culture: Festivals and Archives as Network Nodes. In Malte Hagener(Ed.). The Emergence of Film Culture: Knowledge Production, Institution Building, and the Fate of the Avant-garde in Europe, 1919-1945. Berghahn.pp.283-305.

Halle, R. (2010). Offering tales they want to hear: Transnational European film funding as neo colonialism. In Rosalind Galt and Karl Schoonover (eds.), Global Art Cinema: New Theories and Histories. Oxford University Press, pp. 303-319.

Hassink, R., Lee, Y.S. (2018). Exploring international film festivals from a co-evolutionary perspective: the cases of Berlin and Busan compared. European planning studies, 26(5), 1-17.

Hjort, M. (2009). On the plurality of cinematic transnationalism. In Nataša Durovicová and Kathleen Newman (Eds.). World cinemas, transnational perspectives. Routledge.pp.12–33.

Higbee, W. and Lim, S. H. (2010). Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies. Transnational Cinemas 1(1):7-21.

Iordanova, D. (2009). The film festival circuit. Film festival yearbook 1: The festival circuit. In. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne (Eds). Andrews Film Studies. pp. 23–39.

Iordanova, D., and Cheung, R. (2010). Introduction. In Dina Iordanova and Ruby Cheung (Eds.), Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews Film Studies, pp. 1–10.

Iordanova, D. (2010). The Listings: Transnational Film Festivals. In Dina Iordanova and Ruby Cheung (Eds.), Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews Film Studies. pp. 259–65.

Iordonova, D & Cheung, R. (2011). Film Festival Yearbook 3: Film festivals and imagined communities. St. Andrews Film Studies Publishing.

Iordanova D. (Ed.) (2013). The Film Festivals Reader. St Andrews Film Studies.

Iordanova, D. (2015). The film festival as an industry node. Media Industries Journal, 1(3)7–11.

Jäckel, A. (1996). European co-production strategies: The case of France and Britain. In: Moran, A. (ed.), Film Policy. International, National and Regional Perspectives. Routledge, pp.85–96.

Jäckel, A. (2003). European film industries. BFI.

Johnson, R. (2022). Film festivals and ideology critique: A method. Cinergie, 22:7-24. https://doi.org/10.6092/issn.2280-9481/15276

Kanzler, M. (2008). The circulation of European co-productions and entirely national films in Europe 2001 to 2007. European Audiovisual Observatory (Council of Europe).

La Torre, M. (2014). The economics of audiovisual industry:Financing TV, film and web. Palgrave macmillan.

Loist, S. (2011). On the relationship between Film and Industry. In Yong-Kwan Lee (Ed.), Busan Cinema Forum: Seeking the Path of Asian Cinema: East Asia. Busan Cinema Forum, pp:381–402.

Loist, S. (2016). The film festival circuit. networks, hierarchies, and circulation. Film festivals: History, theory, method, practice. Editor: de Valck, M., Kredell, B., Loist, S. Routledge. pp. 49–43.

McDonald, P. (ed.). (2022). The Routledge companion media industries. Routledge.

Moretti,A. ve Zirpoli F. (2016). A dynamic theory of network failure: The case of the Venice Film Festival and the local hospitality system. Organization Studies 37(5)607–633.

Neale, S. (1981). Art cinema as institution. Screen, 22(1):11-39.

Newman-Baudais, S. (2011). Public funding for film and audiovisual works in Europe: 2011 Edition. European Audiovisual Observatory (Council of Europe).

Nichols, B. (1994). Discovering forms, inferring meaning: New cinemas and the film festival circuit. Film Quarterly 47 (3): 16–30.

Odabaşı, E. (2018). A multi-method analysis of the Berlin International Film Festival and the World Cinema Fund. Doctoral Dissertations. 1262. https://doi.org/10.7275/11930004.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/1262

Odabaşı, E. (2021). Funds associated with film festivals: Supporting filmmaking in the Global South. Loisir et Société / Society and Leisure, 44(1), 66-82.

Ostroswka, D. (2010). International film festivals as producers of world cinema. Cinema & Cie. 10(14-15), 145-150.

Öcal, L. (2021). Uluslararası film festivalleri ve anlatı ekseninde yerçekimsiz dünya sineması (International film festivals and world cinema without gravity on the axis of narrative). Nota Bene.

Peranson, M. (2009). First you get the power, then you get the money: Two models of film festivals”. Dekalog 3: On Film Festivals. Editor: Porton, R. London: Wallflower.

Rastegar, R. (2012). Difference, aesthetics and the curatorial crisis of film festivals. Screen, 53(3)310-317.

Ross, M. (2011). The film festival as producer: Latin American films and Rotterdam’s Hubert Bals Fund”, Screen, 52(2), pp.261-267.

Shaw, D. (2016). European Co-production funds and Latin American Cinema: Processes of othering and bourgeois cinephilia in Claudia Llosa’s La teta asustada. Diogenes, 1-12. DOI: 10.1177/0392192116667011.

Shaw, D. (2017). Transnational cinema mapping a field of study. In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.), Routledge Companion to World Cinema. Routledge. pp.290-298.

Steinhart, D. (2006) “Fostering International Cinema: The Rotterdam Film Festival, CineMart, and the Hubert Bals Fund,” Mediascape: A Journal of the Critical Studies Program at the UCLA School of Film, TV, and Digital Media, 2, pp. 1-13.

Stringer, J. (2001). Global cities and international film festival economy. cinema and the city: Film and urban societies in a global context. InShiel, M., Fitzmaurice (Eds.), T. Blackwell, pp.134-144.

Stringer, J. (2003). Regarding film festivals, Thesssis. Indiana University.
Stone, R. et.al. (Eds.) (2017). The Routledge companion to world. Cinema. Routledge.

Szczepanik, P. and Vonderau, P. (Eds.) (2013). Behind the ccreen inside European production cultures. Palgrave Macmillan.

Talbott, M. (2015). The familiar difference of world cinema: Film funds, film festivals, and the Global South. Unpublished PhD Thesis. New York University.

Tzouflas, K. (2022). Films from countries in crisis and Switzerland: The New Argentine Cinema, Greek New Wave and Swiss Film Institutions. Cinergie, 22:69-82. https://doi.org/10.6092/issn.2280-9481/14341

Valck, M. de (2007). Film festivals: From European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam University Press.

Valck, M. de (2012). Finding Audiences for Films: Programming in Historical Perspective. Ruaff, J (Ed.). Coming Soon to a Festival Near You: Programming Film Festivals. St. Andrews Film Studies Publishing pp. 25–40

Valck, M. de (2013). Supporting art cinema at a time of commercialization: Principles and practices, the case of the International Film Festival Rotterdam. Poetics – Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, 42:40–59.

Valck, M de.(2014). Film Festivals, Bourdieu, and the Economization of Culture. Canadian Journal of Film Studies, 23(1):74-89.

Valck, M. de (2014). Supporting Art Cinema at a Time of Commercialization: Principles and Practices, the Case of the International Film Festival Rotterdam. Poetics, 42: 40–59.

Valck, M. de, Kredell, B., Loist, S. (Eds.). (2016). Film festivals: History, theory, method, practice. Routledge

Valck, M. de (2016).Fostering art, adding value, cultivating taste: Film festivals as sites of cultural legitimization. Marijke de Valck, Brendan Kredell, and Skadi Loist (Eds.), Film Festivals: History, Theory, Method, Praxis. Routledge. pp.100–116

Valck, M. de (2017). Screening world cinema at film festivals: Festivalization and (staged) authenticity. In R. Stone, P. Cooke, S. Dennison, & A. Marlow-Mann (Eds.). Routledge companion to world cinema. Routledge. pp. 393-403.

Valck, M. de (2020). Vulnerabilities and resiliency in the festival ecosystem: Notes on approaching film festivals in pandemic times. Pandemic Media. https://pandemicmedia.meson.press/chapters/space-scale/vulnerabilities-and-resiliency-in-the-festival-ecosystem-notes-on-approaching-film-festivals-in-pandemic-times.

Vallejo, A. (2020). Rethinking the canon: the role of film festivals in shaping film history. Studies in European Cinema, pp.1-15. DOI: 10.1080/17411548.2020.1765631

Verhoeven, D.et.al. (2020). Disciplinary itineraries and digital methods: Examining the Kinomatics collaboration networks. NECSUS European Journal of Media Studies. #Method, 9(2), 273–298. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15320.

Vinck, S.de (2009). Europudding or Europaradise? A performance evaluation of the Eurimages co-production film fund, twenty years after its inception. Communications 34, pp. 257-285. DOI 10.1515/COMM.2009.017.

Vinuela, A. (2018). Exporting the French co-production model: Aide aux cinémas du monde and Produire au Sud. In: Julia Hammett-Jamart, Petar Mitric & Eva Novrup Redvall (Eds.) European film and television co-production. Palgrave, pp. 223–239.

Wollen P. (2001). An alphabet of cinema. New left review 12, (Nov-Dec. 2001), pp. 115-133.

Wong, C. H-Y. (2011). Film festivals: Culture, people, and power on the global screen. Rutgers University Press.

Yoshimoto, M. (2006). National/International/Transnational The concept of Trans-Asian cinema and the cultural politics of film criticism. In Valentna Vitali and Paul Willemen (Eds.) Theorising national cinema. BFI Publishing, pp:254-261.

Zachar, G., Paul, M. (2018). Evidencing the economics of film festival funding: Do government subsidies help?. In: Murschetz, P., Teichmann, R., Karmasin, M. (eds) Handbook of state aid for film. Media business and innovation. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71716-6_27

Film festivalleri çalışmaları hakkında daha fazla ve faydalı referanslar için lütfen Skadi Loist ve Marijke de Valck tarafından geliştirilen Film Festivali Araştırma Ağı’na (Film Festival Research Network/FFRN) bakınız.
(http://www.filmfestivalresearch.org)

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

Bildiri özetlerine (Türkçe ve İngilizce) en az 3 en fazla 5 kelime olmak üzere anahtar kelimeler eklenmelidir.

Bildiri özetleri gönderilirken 150 kelimelik kısa biyografi eklenmelidir.

Panel önerileri gönderilirken “Panel başlığı, panelin kısa bir açıklaması, panelde  yer alacak bireysel bildiriler hakkında bilgiler ve panelistlerin kısa biyografilerini içeren 750 kelimelik öneri metni eklenmelidir.

Bildiri özetleri ve Panel Önerileri infoscreenfest@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Abstracts should be a maximum of 500 words.

A short biography of 150 words should be included when submitting abstracts.

Panel proposals, with  750-words should include the title of the panel, a brief description of the panel, information about the individual papers to be included, and brief biographies of the panelists.

Abstracts and panel proposals should be sent to infoscreenfest@gmail.com

Marijke de Valck |Utrecht Üniversitesi

de Valck, Film ve Medya  bölümünde Doçent öğretim üyesidir.  Film ve Televizyon Kültürleri yüksek lisans programının ortak yöneticisidir. Araştırmaları ulusötesi medya kültürleri, medya endüstrileri ve sanat sinemasıyla ilgilidir. Film Festival Research Network’ün kurucu ortağıdır. NECSUS’taki festivalleri inceleyen bölümünün ortak editörlüğünü yapmakta ve film festivalleri konusunda birçok yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Skadi Loist |Film University Babelsberg Konrad Wolf

Skadi Loist, Almanya’nın Potsdam kentindeki Babelsberg Konrad Wolf Film Üniversitesi’nde Görsel-İşitsel Medya Endüstrilerinde Üretim Kültürleri için Profesördür ve film festivalleri, küresel sinema ve film dolaşımı, queer film kültürü, sürdürülebilirlik ve eşitlik, ekran endüstrilerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine araştırmaları bulunmaktadır. Loist, “GEP Analizi: Film Endüstrisinde Cinsiyet Eşitliği Politikalarının (GEP) Etkisini Değerlendirme, Anlama ve Modelleme” (DFG / ESRC / SSHRC 2021-2024) adlı uluslararası araştırma projesinin yürütücüsüdür.  Skadi Loist, 2008 yılında Film Festivali Araştırma Ağı’nı (FFRN) kurucusu, queer film festivallerinde uzun yıllar çalışmış bir araştırmacı ve NECSUS: European Journal of Media Studies ve Journal of Festive Studies’in Yayın Kurulu üyesidir.

Tamara Falicov University of Missouri-Kansas City/ABD

Tamara L. Falicov, Missouri-Kansas City Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanıdır. Dekan Falicov iki kitabın yazarıdır: Latin Amerika Film Endüstrileri ve Sinematik Tango: Çağdaş Arjantin Filmi, film festivali araştırma metodolojileri üzerine ortak düzenlenmiş bir kitapla Dorota Ostrowska ile 2023’te yayınlanacak. Film festivali fonları üzerine yaptığı çalışmalar, Latin Amerikalı film yapımcıları ile uluslararası film festivallerinde film finansmanının dinamikleri arasındaki ilişkinin yanı sıra uluslararası ortak film yapımının kültürel dinamikleri üzerine odaklandığı çok sayıda makalesi ve kitap bölümleri vardırbulunabilir. Berlinale’deki Avrupa film pazarından podcast’lerde festivallerde film finansmanının Kuzey-Güney dinamiklerini tartıştı. Guatemala’daki genç Orta Amerikalı film yapımcıları için film geliştirme seminerlerinde eğitmen olarak görev yaptı.

Ana Vinuela, Sorbonne Nouvelle University/France

Ana Vinuela Sorbonne Nouvelle Üniversitesi-Paris 3’te Film ve Medya Çalışmaları alanında Doçenttir ve halen Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. IRCAV Araştırma Birimi (Sinema ve Görsel-İşitsel Araştırma Enstitüsü) üyesidir. Araştırmaları, bağımsız filmlerin uluslararası ortak yapımı ve ulusötesi dolaşımı ile film ve medya endüstrilerindeki kamu politikalarının zorluklarına odaklanmaktadır. Daha önce Fransız Ulusal Görsel-İşitsel Enstitüsü INA’da INA Sup lisansüstü okulunun başkanı olarak çalışmış ve Avrupa film endüstrisi için bir yatırım fonunun yanı sıra Avrupa Birliği MEDIA Programı tarafından finanse edilen çeşitli eğitim girişimlerini yönetmiştir.

KONUK FİLM FONU YÖNETİCİSİ (Çevrimiçi)

Jeske van der Slikke, Hubert Bals Fund-International Film Festival Rotterdam /Hollanda

Marijke de Valck

Utrecht Universty

de Valck is Associate Professor of Film and Media studies at Utrecht University, where she co-directs the master program in Film and Television Cultures. Her research deals with transnational media cultures, media industries and art cinema. She co-founded the Film Festival Research Network, co-edits the festivals review section in NECSUS, and has published widely on the topic of film festivals.

Prof. Dr. Skadi Loist 

Film University Babelsberg Konrad Wolf

Skadi Loist is Juniorprofessor for Production Cultures in Audiovisual Media Industries at the Film University Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam, Germany, with a research and publication focus on film festivals, global cinema & film circulation, queer film culture, sustainability and equity, diversity and inclusion in screen industries. Loist is Lead PI of the international research project “GEP Analysis: Assessing, Understanding, and Modeling the Impact of Gender Equity Policies (GEP) in the Film Industry” (DFG/ESRC/SSHRC 2021–2024). Skadi Loist co-founded the Film Festival Research Network (FFRN) in 2008, worked many years with queer film festivals and is Editorial Board member of NECSUS: European Journal of Media Studies and Journal of Festive Studies.

Tamara Falicov University of Missouri-Kansas City/USA

Tamara L. Falicov is the inaugural dean of the School of Humanities and Social Sciences at the University of Missouri-Kansas City. Dean Falicov is the author of two books: Latin American Film Industries and The Cinematic Tango: Contemporary Argentine Film, with a co-edited book on film festival research methodologies, with Dorota Ostrowska to be published in 2023. Her work on film festival funds can be found in numerous peer-reviewed journal articles and co-edited anthologies where her main focus is on the relationship between Latin American filmmakers and the dynamics of film funding at international film festivals, as well as the cultural dynamics of international film co-production. She has been featured on podcasts from the European film market at the Berlinale discussing the North-South dynamics of film funding at festivals. She has served as an instructor in film development seminars for young Central American filmmakers in Guatemala and Honduras with teaching stints in Colombia and Portugal.

Ana Vinuela, Sorbonne Nouvelle University/France

Ana Vinuela is Associate Professor in Film and Media Studies at Sorbonne Nouvelle University-Paris 3, where she also currently serves as Vice-President for International Affairs. She is member of the Research Unit IRCAV (Cinema and Audio-visual Research Institute). Her research focuses on international co-production and transnational circulation of independent films, and on the challenges of public policies in the film and media industries. She has previously worked at INA, the French National Audio-visual Institute as Head of the graduate school INA Sup, and has managed an investment fund for the European film industry as well as several training initiatives funded by the MEDIA Programme of the European Union.

GUEST FILM FUND DIRECTOR (Online)

Jeske van der Slikke,/Hubert Bals Fund-International Film Festival Rotterdam/Netherlands

The Hubert Bals Fund (HBF) supports groundbreaking film projects in every stage of the production process, working especially with filmmakers from countries where local film funding and infrastructure is lacking or restrictive. Support from the HBF can mark an initial vote of confidence and financial impetus that so often proves a vital first step in a film’s development process. As such, over its 30 year history, the fund has offered a launchpad to some of the most distinguished filmmakers working across the world today. Alongside its Script and Project Development Support scheme, the HBF works with its partners at the Netherlands Film Fund (NFF+HBF) and Creative Europe (HBF+Europe) to provide co-production support schemes. The fund collaborates with IFFR Pro on talent training, networking opportunities, and its co-production market CineMart. Jeske van der Slikke is the manager of the Hubert Bals Fund. She graduated from Utrecht University in 2014 with a master’s degree in Film & Television Studies. Subsequently, she worked for a Dutch production company and has been working for the Hubert Bals Fund since 2017.

Bildiri ve Panel Önerisi Gönderilmesi İçin Son Tarih 1 Mart 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi 7 Mart 2023
Kayıt 10 Mart 2023
Sempozyum Programının Duyurusu 15 Mart 2023
Sempozyum Tarihleri 7-8-9 Nisan 2023
Tam Metin Gönderimi 1 Haziran 2023 – 1 Ağustos 2023
E-Kitap (Tam Metin) Yayınlanma Tarihi Ekim 2023

 

Sempozyuma kayıt için ücret talep edilmeyecektir

Katılımcıların seyahat ve konaklama masraflarını kendilerinin karşılaması gerekmektedir.

Konaklama için otellerin bir listesi ve ek etkinliklerle ilgili bilgiler sempozyumun web sitesinde yayınlanacaktır.

Abstract and Panel Proposal Submission Deadline March 1, 2023
Notification of Acceptance March 7, 2022
Registration March 10, 2023
Announcement of the Symposium Program March 15, 2023
Symposium Dates April 7-8-9, 2023
Invitations to Submit Selected Full-Length Papers June 01, 2023
Deadline for Submitting Full-Length Papers August 01, 2023
Publication of E-Book October, 2023

 

No payment is required for participation

Participants are required to cover their own travel and accommodation expenses.

A list of local hotels as well as information regarding additional events will be posted on the symposium’s website.

TEMA

Film Festivalleri, Fonlar ve Sinema Endüstrisi

Ulusal/bölgesel/uluslarüstü fonların ağ ve döngü işlevi

Film festivalleri, fonları ve küresel sinema kültürünün oluşumu

Kültürel diplomasi ya da hegemonya kavramları çerçevesinde devlet fonları

Hegemonik yükselişte olan ülkelerin Yumuşak Gücü olarak fonlar

Uluslar-üstü fonların özgünlük ve sanatsal nitelik arayışları

Uluslar-üstü fonlar ve Batı estetik tercihlerinin belirleyiciliği

Festivallerin film seçim politikaları ve uluslar-üstü fon programlarının ulusal sinema oluşturma özelliği

Uluslarüstü fonlar, ulusal özgünlükler ve yeni çözüm arayışları

Uluslarüstü fonların farklı sinema kültürlerini teşvik etmedeki rolleri

Festivaller, fonlar ve ulusötesi sinemanın gelişimi

Fon karar mekanizmalarında iç ve dış etkenler

Sinema endüstrisi pratiklerinde veri odaklı araştırmalar

Fon açısından sektör pratiklerine ilişkin veriye dayalı araştırma

Fonların arthouse filmlerin sinema salonu dağıtımına katkıları

Festivallerin ve fonların sürdürülebilirliği çerçevesinde esnek/emek yoğun çalışma koşulları

Sempozyumun amacı film festivallerini bütün yönleriyle ele alan akademik bir tartışma platformu oluşturmaktır.  Film Festivalleri Sempozyumu,  film festivalleri, fonları ve sinema endüstrisi” ana temasına yoğunlaşmakla birlikte aşağıdaki konu başlıklarını içeren disiplinler arası bir okuma yapan hem ampirik hem de teorik yaklaşım içeren bildirilere açıktır:

Film festivali tarihi ve yazımı

Film festivalleri çalışmalarında yöntem

Jüri ve ödüller

Programlama, küratörlük

Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu

Film festivali seyircisi/sinefil

Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel)

Film festivallerinin fonlanması

Film festivallerinin sürdürülebilirliği

Küresel festival döngüsü ve film pazarı

Tematik festivaller

Ulusötesi film festivalleri

Çevrimiçi film festivalleri

COVID-19 pandemisi ve film festivalleri

THEME

Film Festivals, Funds and Film Industry

– Network and circuit of national/regional/supranational funds

– Film festivals, funds and global cinema culture

– State funds in the context of hegemony or cultural diplomacy

– Funds as soft power of countries in hegemonic ascendancy

– Supranational funds’ quest for authenticity and artistic quality

– Critique on funds’ role in imposing Western aesthetic standards

– Constructing national cinema by festivals’ film selection policies and supranational funds

– Supranational funds, national specificity and the search for new solutions

– Supranational funds’ role in promoting diverse cinema cultures and transnational cinema

– External factors on the decision-making processes of the funds

– Data-driven research on industry practices in terms of funding

– Funds’ contribution to theatrical distribution of arthouse films

– Fexible/labor intensive working conditions in the context of sustainability of festivals and funds

In addition to focusing on the main theme of “Film Festivals, Funds and Film Industry”, the 3rd Film Festivals Symposium is also open to papers based on both empirical and theoretical approaches with an interdisciplinary reading on the following topics:

– The history and historiography of film festivals

– Methodology in the studies on film festivals

– Jury work and awards

– Programming, curating

– Film festivals – national cinema and cinema canon

– Film festivals’ audience/cinephile

– Funding of film festivals

– Film policy and film festivals

– Global festival circuit and film market

– Distribution and circulation in relation to film festivals

– Approach to short films in festivals (fiction, documentary, animation, experimental)

– Thematic festivals

– Transnational film festivals

– Online film festivals

– The COVID-19 pandemic and film festivals

Düzenleme Kurulu / Symposium Organising Committee

 • Ali Karadoğan (Munzur Üniversitesi)
 • Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi)
 • Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)
 • Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • Senem A. Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • S. Serhat Serter (Anadolu Üniversitesi)

Bilim Kurulu/ Scientific Committee-Advisory Board

 • Ahmet Gürata (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Aslı Daldal (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Aslı Ekici (Selçuk Üniversitesi)
 • Ayla Kanbur (Düzce Üniversitesi)
 • Ayşe Toy Par (Galatasaray Üniversitesi)
 • Bülent Vardar (Beykent Üniversitesi
 • Colleen Kennedy-Karpat (Bilkent Üniversitesi)
 • Ece Vitrinel (Galatasaray Üniversitesi)
 • Ersan Ocak (TED Üniversitesi)
 • Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • F. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi)
 • Gülseren Yücel (Nişantaşı Üniversitesi)
 • Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
 • İpek Azime Çelik Rappas (Koç Üniversitesi)
 • Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Kurtuluş Özgen (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi)
 • Lalehan Öcal (Yeditepe Üniversitesi)
 • Metin Çolak (Ege Üniversitesi)
 • Murat Akser (Ulster University)
 • Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
 • Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)
 • N. Aysun Akıncı Yüksel (Anadolu Üniversitesi)
 • Nezih Erdoğan (İstinye Üniversitesi)
 • Ö. İlke Şanlıer Yüksel (Çukurova Üniversitesi)
 • Savaş Arslan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
 • Ufuk Küçükcan (Anadolu Üniversitesi)
 • Zeynep Çetin Erus (Marmara Üniversitesi)
 • Zeynep Merve Uygun Azizoğlu (Özyeğin Üniversitesi)

Uluslararası Bilim Kurulu / International Scientific Committee-Advisory Board

 • Marijke de Valck (Utrecht University, Netherlands)
 • Tamara Falicov (University of Kansas, USA)
 • Dina Iordanova (University of St. Andrews, UK)
 • Brendan Kredell (Oakland University, USA)
 • Skadi Loist (Film University Babelsberg, Germany)
 • Kristen Stevens (The University of Melbourne, Australia)
 • Julian Stringer  (University of Nottingham, UK)
 • Cindy Hing-Yuk Wong (The City University of New York, USA)

Sekreterya/ Secretary

 • Nil Yüce
 • Onur Aytaç
 • Selver Dikkol
 • Servet Can Dönmez
 • Yunus Erdoğan

Bildiri Özet ve Tam Metin Yazım Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız: PDF Link

Please click  here to access to the abstract and full text template: PDF Link

                                           

                         

Sempozyum Programına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Please follow the link for Symposium Programme

Sempozyum özet kitabına buradan ulaşabilirsiniz

 

Please follow the link for symposium abstract book

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sinema A Salonu

For accommodation, we recommend the following hotels that cooperate with the Istanbul Film Festival. Around Taksim-Istiklal Street district there area different accommodation opportunities for hotels.

No 11 Hotel&Apartmens

İletişim Numaraları / Contact Numbers: +90 532 664 77 36 / +90 538 893 44 64 / +90 212 293 44 64

Email: info@no11apartments.com

Address : İstiklal Cad, Balyoz Sk. No:11, 34430 Beyoğlu

Galata Antique Hotel

İletişim Numaraları / Contact Numbers: +90 212 245 59 44

Email: info@galataantiquehotel.com

Address : Mesrutiyet Cd. No: 119 34430 Tunel – Beyoglu