ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ SEMPOZYUMU

Adana/Türkiye, 15-16 Eylül 2022

TUBİTAK 1001 121K234 nolu, Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği) adlı proje kapsamında, screenfest: The Journal of Film Festival Studies tarafından düzenlenen Uluslararası Film Festivali Sempozyumu, Adana Altın Koza Film Festivali işbirliğiyle 15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Adana Altın Koza Film Festivali içinde düzenleniyor. Adana Altın Koza Film Festivali’ne destek ve işbirlikleri için teşekkür ederiz.

TEMA

Film Festivallerini Dönüştürmek: Film Festivallerinin Sürdürülebilirliği

Film festivalleri, çok farklı başlıklar altında teorik olarak incelenmektedir (http://www.filmfestivalresearch.org/). Film festivalleri, gündelik hayat pratiğinin değişiminden etkilenir: pandemi, küresel iklim krizi ilk akla gelenler arasındadır. Bu etkileşimler yaşam tarzımızı ve iş yapış biçimlerimizi de belirlemektedir. Eğer yaşam tarzımızı sürdürülebilir alışkanlıklarla değiştirmez ve sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemezsek; küresel iklim krizini önlememiz mümkün görünmemektedir. COVID-19 pandemisi bu konuyu yeniden düşünmemiz için katalizör işlevi görmektedir. Pandemi sürecinde küresel festival döngüsünün sürdürülebilirliği tartışılır hale gelmiştir. Film festivallerinin iki temel bileşeni (filmler ve festival) (de Valck, 2020) sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir etkileşim sergilerler? Küresel film endüstrisinde, film prodüksiyonunda sürdürülebilirlik için yeşil uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Küresel film festivali döngüsü içinde de bazı festivaller, sürdürülebilirlik konusunda ciddi politikalar geliştirmektedir. Bu kapsamda film festivalleri, sürüdürülebilirlik konusunda nasıl değerlendirebilir? Bir film festivali sürdürülebilirliği sağlamak için neye ihtiyaç duyar? (Fischer, 2013) Sempozyumda, genel olarak gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarına yönelik olarak tanımlanan sürdürülebilirlik ile film festivalleri ilişkisini kurmaya çalışacağız. Bir anlamda festivallerin geleceğini konuşacağız.  Günümüzde film festivallerinin sürdürülebilirliği için sosyal, ekonomik ve çevre politikalarını geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sempozyum, film festivallerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki tartışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  Bu çerçevede sürdürülebilirliğin bir kavram olarak film festivalleri çalışmalarındaki yeri ve önemi konusunda katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğe kapsayıcı ve eleştirel bir biçimde eğilerek film festivali çalışmaları için yeni kavramlar ve yaklaşımlar geliştirebiliriz. Sempozyum sürdürülebilirlik temasına, ilişkisel bir perspektiften yatay-geçişlilik ekseninde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında odaklanacaktır.

Ekonomik sürdürülebilirlik:

Sürdürülebilir film festivalleri ve çalışma uygulamaları; film festivali yönetiminde sürdürülebilir paradigmalar; sürdürülebilir finansman ve sponsorluklar; paylaşım ekonomisi ve film festivalleri;  film festivallerinin birikim stratejileri; film festivallerinin organizasyonu ve kurumsal kimliği; film festivalleri, kültür ekonomisi ve sürdürülebilirlik; sürdürülebilir kalkınmayı yönlendiren kültürel ekonomiler olarak film festivalleri;   fonlama/pitching/forumların sürdürülebilirliği;  kültürel ve yaratıcı ekonomi kapsamında film festivallerinin yerele katkısı;

Sosyal sürdürülebilirlik:

Film festivallerinin ekosistemi; film festivallerinin sosyal kalkınmada rolü; sosyal bir sistem olarak film festivalleri; sosyal sürdürülebilirlik kapsamında seyirci/sinefil; çocuklara ve gençlere sinema salonunda film izleme kültürünün geliştirilmesi; toplumsal etkileşim modellerinin geliştirilmesi; müşterek olarak film festivalleri; dezavantajlı grupların festivale erişimi; film festivalleri ve ayrımcılığa karşı politikalar; film festivallerinde cinsiyet eşitliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığının desteklenmesi;

Çevresel sürdürülebilirlik: greenning film festival

Film festivallerinin yeşil politikaları; film festivalleri karbon ayak izinin iyileştirilmesi; festivaller ve yenilikçi enerji çözümlerinin kullanımı; karbon emisyonlarını azaltan paydaşlarla işbirliği;  film festivallerinde atık yönetimi, geri dönüşüm, enerji ve su tasarrufu; sürdürülebilir politikaları olan paydaşlar ve iştiraklerle işbirliği; film festivallerinin sinema endüstrisinde “yeşil sinema”nın gelişimindeki rolü ve işlevi; eco friendly film festivali.

Uluslararası Film Festivali Sempozyumu, Film Festivallerini Dönüştürmek (“Transforming Film Festivals): Film Festivallerinin Sürdürülebilirliği (Sustainability of Film Festivals) ana temasına yoğunlaşmakla birlikte aşağıdaki konu başlıklarını içeren disiplinlerarası bir okuma yapan hem ampirik hem de teorik yaklaşım içeren bildirilere açıktır:

Film festivali tarihi ve yazımı,

Film festivalleri çalışmalarında yöntem,

Jüri ve ödüller,

Programlama, küratörlük,

Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu,

Film festivalleri ile sektör işbirliği,

Film festivali seyircisi/sinefil,

Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel),

Film Festivallerinde proje geliştirme atölyeleri, forumlar, pitching,

Küresel festival döngüsü ve film pazarı

Tematik festivaller,

Festival filmi kavramı,

Ulusötesi film festivalleri

Çevrimiçi film festivalleri,

COVID-19 pandemisi ve film festivalleri

Sempozyum, akademisyenlere, festival çalışanlarına, sinema eleştirmenlerine ve sinema sektörü profesyonellerine açık bir platform olarak film festivalleri çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Smepozyum kapsamında ayrıca Paneller düzenlenecektir. Panelde sunum yapmak isteyen katılımcıların “Panel başlığı, panelin kısa bir açıklaması, panelde yer alacak bireysel bildiriler hakkında bilgiler ve panelistlerin kısa biyografilerini” içeren 700 kelimelik Panel Önerisi’nin 1 Temmuz tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.    

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyum, festival zamanında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ancak pandeminin seyrine göre çevrimiçi de (online) yapılabilecektir. Bu konu ile ilgili ilerleyen süreçte bilgi paylaşılacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri ‘Bildiri Özetleri e-Kitabı’nda, seçili tam metinler ise De Ki Basım Yayım tarafından yayımlanacak olan  ‘Film Festivalleri II e-Kitabı’nda yer alacaktır.

Sempozyum web sayfası   http://www.screenfest.org/sempozyum-2/

KAYNAKLAR

“Environmental diagnosis of the San Sebastián Festival”. 2021. San Sebastián Film Festival. https://www.sansebastianfestival.com/admin_img/documentos/informe_2021_sostenibilidad_in.pdf?id=1

Fischer, Alex. 2013.  Sustainable Projections: Concepts in Film Festival Management. St. Andrews: St Andrews Film Studies.

Iordanova, Dina.(Eds.). 2007. The Film Festival Reader. The Film Festivals Reader. St Andrews: St Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina, Rhyne, Ragan. (Eds.). 2009.  Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit. St Andrews Film Studies: St. Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina, Cheung, Ruby. (Eds.). 2010. Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews: St. Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina. 2015. “The Film Festival as an Industry Node”. Media Industries Journal. Vol. 1 (3), pp. 7–11.

Kääpä, Pietari. 2018.  Environmental management of the media: policy, industry, practice

London:Routledge.

Kääpä, Pietari and Vaughan Hunter 2022. Film and television production in the age of climate crisis. London: Palgrave Macmillan.

Loist, Skadi. 2016. “The Film Festival Circuit: Networks, Hierarchies, and Circulation.” In Film Festivals: History, Theory, Method, Praxis, edited by Marijke de Valck, Brendan Kredell, and Skadi Loist, 49-64. New York: Routledge.

Moretti, Anna and Zirpoli, Francesco. 2016. “A Dynamic Theory of Network Failure: The Case of the Venice Film Festival and the Local Hospitality System”. Organization Studies. Vol. 37 (5), pp. 607–633.

“Report on gender identity at the San Sebastian Festival 2021”. 2021. San Sebastián Film Festival. http://zinemaldia.sansebastianfestival.com/books/nggj/#p=1

“Sustainability Report 2019-2020”. 2021. Locarno Film Festival. 2021”.

“Sustainability – The future in view”. 2022. Berlin Film Festival. https://www.berlinale.de/en/festival/sustainability/sustainability.html

 1. 2015. “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Valck, de Marijke. 2006. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam:Amsterdam University Press.

Valck, de Marijke. 2020. “Vulnerabilities and resiliency in the festival ecosystem: notes on approaching film festivals in pandemic times”. In Philipp Dominik Keidl, Laliv Melamed, Vinzenz Hediger, and Antonio Somaini (Eds.) Lüneburg: Meson Press. pp. 125-135.

Valck, de Marijke, Kredell, Brendan., Loist, Skadi. (Eds.). 2016. Film Festivals: History, Theory, Method, Practice. London, New York: Routledge.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens, (eds.) 2020. Special Dossier: Film Festivals and Covid-19.NECSUS European Journal of Media Studies, #Method 18.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens, 2020. Film festivals and the first wave of COVID-19: Challenges, opportunities, and reflections on festivals’ relations to crises. NECSUS European Journal of Media Studies. #Method,  pp. 299–302. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15321.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens,  (forthcoming 2022). Rethinking film festivals in the pandemic era and after. London: Palgrave Macmillan.

Victory, Jonathan. 2014.  “Green shoots: The role of the eco-manager in sustainable film production”. Master thesis. Staffordshire University.

Victory, Jonathan. 2015. “Green shoots: environmental sustainability and contemporary film production”. sahjournal Studies in Arts and Humanities, Vol.01, ISSUE01, pp.54-68.

Wong, Cindy Hing-Yuk. 2011. Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen. New Brunswick, NJ: RutgersUniversity Press.

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SYMPOSIUM

Adana/Turkey, September 15-16, 2022

International Film Festival Symposium will be organized by Screenfest: Journal of Film Festival Studies within the scope of the TUBITAK 1001 No. 121K234 project titled Film Festivals in Turkey: Structure, Economy, Organization and Audience Profile (Case Study of the Film Festivals of Antalya, Adana, Istanbul, and Ankara). The symposium will take place on 15-16 September 2022 in Adana Golden Boll Film Festival in cooperation with Adana Golden Boll Film Festival.

THEME

Transforming Film Festivals: Sustainability of Film Festivals

Film festivals are examined theoretically under many different headings (http://www.filmfestivalresearch.org/). Film festivals have been affected by the changes in daily life practices: the pandemic, the global climate crisis are the first ones that come to mind… These interactions also determine our lifestyle and ways of doing business. If we do not change our lifestyle with sustainable habits and do not adopt sustainable ways of doing business, it does not seem possible to prevent the global climate crisis. The COVID-19 pandemic is acting as a catalyst for us to rethink this issue. The sustainability of the global festival cycle has become debatable during the pandemic process. How do the two main components of film festivals (films and festival) (Valck, 2020) interact on the sustainability topic? In the global film industry, green practices for sustainability in film production are becoming commonplace. Within the global film festival cycle, some festivals are also developing serious policies on sustainability. In this context, how can film festivals make use of sustainability? What does a film festival need to ensure sustainability? (Fischer, 2013) In the symposium, we will try to establish the relationship between film festivals and sustainability, which is generally defined as meeting the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In a sense, we will talk about the future of film festivals. Today, it has become a necessity to develop social, economic and environmental policies for the sustainability of film festivals. Therefore, it has been observed that it is easier for film festivals that have developed their sustainability policies within the global festival cycle to create their ecosystem. This symposium aims to bring together discussions on the economic, social and environmental sustainability of film festivals. In this context, we want to contribute to the usability and importance of sustainability as a concept in film festival studies. By approaching sustainability in an inclusive and critical way, we can develop useful concepts and approaches for film festival studies. The symposium focuses on the theme of sustainability from a conjugation perspective, on the axis of transversality, within the scope of economic, social and environmental sustainability.

Economic sustainability:

Sustainable film festivals and working practices; sustainable paradigms in film festival management; sustainable financing and sponsorships; sharing economy and film festivals; accumulation strategies of film festivals; organization and corporate identity of film festivals; film festivals, cultural economy and sustainability; film festivals as cultural economies driving sustainable development; sustainability of funding/pitching/forums; local contribution of film festivals within the scope of cultural and creative economy,

Social sustainability:

Ecosystem of film festivals; the role of film festivals in social development; film festivals as a social system; spectators/cinephiles within the scope of social sustainability; developing the culture of watching films in cinema for children and young people; development of social interaction models; joint film festivals; access of disadvantaged groups to film festivals; film festivals and anti-discrimination policies; promoting gender equality, diversity and inclusion at film festivals,

Environmental sustainability: greening film festivals

Green policies of film festivals; improving the carbon footprint of film festivals; film festivals and the use of innovative energy solutions; cooperation with partners that reduce carbon emissions; waste management, recycling, energy and water conservation at film festivals; cooperation with partners and associations with sustainable policies; the role and function of film festivals in the development of “green cinema” in the cinema industry; eco-friendly film festivals,

The International Film Festival Symposium focuses on the main theme of Transforming Film Festivals: Sustainability of Film Festivals, and is also open to papers containing both empirical and theoretical approaches and making an interdisciplinary reading on the following topics:

Film festival history and literature,

Method in film festival studies,

Jury and awards

Programming, film curating,

Relation of film festivals with the national cinema and film canons,

Collaboration of film festivals and the film industry,

Film festival audience/cinephilia,

Approaches to short films in film festivals (fiction, documentary, animation, experimental),

Project development workshops in film festivals, forums, pitching,

Global film festival cycle and film market

Thematic film festivals,

The concept of festival film,

Transnational film festivals

Online film festivals,

COVID-19 pandemic and film festivals

Panels are organized within the scope of the symposium. Participants who want to make a presentation at the panel should send a 700-word Panel Proposal to infoscreenfest@gmail.com by 1 July, including “The panel title, a brief description of the panel, information about the individual papers to be included in the panel, and short biographies of the panelists”.

The symposium aims to contribute to the film festival studies as an open platform to academics, film festival staff, film critics and film industry professionals.

The languages of the symposium are Turkish and English. The symposium will be held face-to-face during the film festival. However, depending on the process of the pandemic, it can also be done online. Information on this subject will be shared in the future. Accepted abstracts will be included in the e-book of “Abstracts” and selected full texts will be included in the e-book of “’Film Festivals II” which will be published by De Ki Publications.

Please visit the symposium website at http://www.screenfest.org/sempozyum-2/

REFERENCES

Berlin Film Festival. 2022. “Sustainability – The future in view” https://www.berlinale.de/en/festival/sustainability/sustainability.html

Fischer, Alex. 2013.  Sustainable Projections: Concepts in Film Festival Management. St. Andrews: St Andrews Film Studies.

Iordanova, Dina.(Eds.). 2007. The Film Festival Reader. The Film Festivals Reader. St Andrews: St Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina, Rhyne, Ragan. (Eds.). 2009.  Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit. St Andrews Film Studies: St. Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina, Cheung, Ruby. (Eds.). 2010. Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities. St. Andrews: St. Andrews Film Studies Publishing

Iordanova, Dina. 2015. “The Film Festival as an Industry Node”. Media Industries Journal. Vol. 1 (3), pp. 7–11.

Kääpä, Pietari. 2018.  Environmental management of the media: policy, industry, practice

London:Routledge.

Kääpä, Pietari and Vaughan Hunter 2022. Film and television production in the age of climate crisis. London: Palgrave Macmillan.

Locarno Film Festival. 2021. “Sustainability Report 2019-2020”.

Loist, Skadi. 2016. “The Film Festival Circuit: Networks, Hierarchies, and Circulation.” In Film Festivals: History, Theory, Method, Praxis, edited by Marijke de Valck, Brendan Kredell, and Skadi Loist, 49-64. New York: Routledge.

Moretti, Anna and Zirpoli, Francesco. 2016. “A Dynamic Theory of Network Failure: The Case of the Venice Film Festival and the Local Hospitality System”. Organization Studies. Vol. 37 (5), pp. 607–633.

San Sebastián Film Festival. 2021. “Environmental diagnosis of the San Sebastián Festival 2021”.

 1. 2015. “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Valck, de Marijke. 2006. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam:Amsterdam University Press.

Valck, de Marijke. 2020. “Vulnerabilities and resiliency in the festival ecosystem: notes on approaching film festivals in pandemic times”. In Philipp Dominik Keidl, Laliv Melamed, Vinzenz Hediger, and Antonio Somaini (Eds.) Lüneburg: Meson Press. pp. 125-135.

Valck, de Marijke, Kredell, Brendan, Loist, Skadi. (Eds.). 2016. Film Festivals: History, Theory, Method, Practice. London, New York: Routledge.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens, (eds.) 2020. Special Dossier: Film Festivals and Covid-19.NECSUS European Journal of Media Studies, #Method 18.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens, 2020. Film festivals and the first wave of COVID-19: Challenges, opportunities, and reflections on festivals’ relations to crises. NECSUS European Journal of Media Studies. #Method,  pp. 299–302. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15321.

Valck, de Marijke, and Antoine Damiens,  (forthcoming 2022). Rethinking film festivals in the pandemic era and after. London: Palgrave Macmillan.

Victory, Jonathan. 2014.  “Green shoots: The role of the eco-manager in sustainable film production”. Master thesis. Staffordshire University.

Victory, Jonathan. 2015. “Green shoots: environmental sustainability and contemporary film production”. sahjournal Studies in Arts and Humanities, Vol.01, ISSUE01, pp.54-68.

Wong, Cindy Hing-Yuk. 2011. Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. 

Bildiri özetlerine (Türkçe ve İngilizce) en az 3 en fazla 5 kelime olmak üzere anahtar kelimeler eklenmelidir.

Bildiri özetleri gönderilirken 150 kelimelik kısa biyografi eklenmelidir.

Panel önerileri gönderilirken “Panel başlığı, panelin kısa bir açıklaması, panelde  yer alacak bireysel bildiriler hakkında bilgiler ve panelistlerin kısa biyografilerini içeren 750 kelimelik öneri metni eklenmelidir.

Bildiri özetleri ve Panel Önerileri infoscreenfest@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Abstracts should be a maximum of 500 words.

A short biography of 150 words should be included when submitting abstracts.

Abstracts should be sent to infoscreenfest@gmail.com

Marijke de Valck |Utrecht Üniversitesi

de Valck, Film ve Medya  bölümünde Doçent öğretim üyesidir.  Film ve Televizyon Kültürleri yüksek lisans programının ortak yöneticisidir. Araştırmaları ulusötesi medya kültürleri, medya endüstrileri ve sanat sinemasıyla ilgilidir. Film Festival Research Network’ün kurucu ortağıdır. NECSUS’taki festivalleri inceleyen bölümünün ortak editörlüğünü yapmakta ve film festivalleri konusunda birçok yayını bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Skadi Loist |

Almanya, Potsdam’daki Babelsberg Konrad Wolf Film Üniversitesi’nde Görsel-İşitsel Medya Endüstrilerinde Prodüksiyon Kültürleri alanında profesördür ve film festivalleri, küresel sinema ve film sirkülasyonu, queer film kültürü, sürdürülebilirlik ve eşitlik, ekran endüstrilerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine çalışmaktadır.   Loist, “Film Circulation on the International Film Festival Network and the Impact on Global Film Culture” (2017–2022) araştırma projesinin yürütücüsü; aynı zamanda uluslararası araştırma projesi “GEP Analysis: Assessing, Understanding, and Modeling the Film Endüstrisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının (GEP) Etkisi” (DFG/ESRC/SSHRC 2021–2024). Skadi Loist, 2008 yılında Film Festivali Araştırma Ağı’nın (FFRN) kurucu ortağıdır. Uzun yıllar queer film festivallerinde çalışan Loist,  NECSUS: European Journal of Media Studies’in Yayın Kurulu üyesidir.

 

Raphaël BRUNSCHWIG | Locarno Film Festival Managing Director

Raphaël Brunschwig, 2013 yılından beri Locarno Film Festivali’nde çalışmaktadır. Brunschwig, festivalin operasyonel ve finansal yönetiminden sorumludur. Festival bünyesinde insan kaynakları, kurumsal ilişkiler, pazarlama ve iletişim çalışmalarını yönetmektedir.

 

Philippe Meers | University of Antwerp

Philippe Meers is a professor of film and media studies at the University of Antwerp, Department of Communication Studies. Meers is the chair of the Antwerp Doctoral School and Center for Mexican Studies at the same university, and a member of the Visual and Digital Cultures Research Center (ViDi). His work covers a wide range of topics, including European media history, new cinema histories, audience studies and transnationalism. He has extensively published in leading academic journals, including Media, Culture and Society, Journal of Popular Film and Television, Screen and Alphaville. He is the co-editor of the books The Routledge Companion to New Cinema History (2019), Explorations in New Cinema History (Wiley-Blackwell, 2011), and Cinema, Audiences and Modernity (Routledge, 2011).

 

Daniël Biltereyst | Ghent University

Daniël Biltereyst is Professor in Film and Media Studies at the Department of Communication Studies, Ghent University, Belgium, where he teaches film, media history, and cultural media studies. Besides being Director of the Centre for Cinema and Media Studies (CIMS) and an elected member of the Academia Europaea, he is also linked to the HoMER network. Biltereyst extensively published in manuscripts, edited volumes and academic journals like Cultural Studies, European Journal of Cultural Studies, Historical Journal of Film, Radio and Television, Memory Studies, and Screen. He supervised more than 20 doctoral research projects, mainly in the field of his expertise (film and media history, historical media audience research, media censorship and controversy, and new cinema history).

 

Marijke de Valck |Utrecht Üniversitesi

de Valck is Associate Professor of Film and Media studies at Utrecht University, where she co-directs the master program in Film and Television Cultures. Her research deals with transnational media cultures, media industries and art cinema. She co-founded the Film Festival Research Network, co-edits the festivals review section in NECSUS, and has published widely on the topic of film festivals.

 

Prof. Dr. Skadi Loist | Film University Babelsberg Konrad Wolf

Loist is Juniorprofessor for Production Cultures in Audiovisual Media Industries at the Film University Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam, Germany, with a research and publication focus on film festivals, global cinema & film circulation, queer film culture, sustainability and equity, diversity and inclusion in screen industries. Loist is Principle Investigator of the research project “Film Circulation on the International Film Festival Network and the Impact on Global Film Culture” (2017–2022) as well as Lead PI of international research project “GEP Analysis: Assessing, Understanding, and Modeling the Impact of Gender Equity Policies (GEP) in the Film Industry” (DFG/ESRC/SSHRC 2021–2024).  Skadi Loist co-founded the Film Festival Research Network (FFRN) in 2008, worked many years with queer film festivals and is Editorial Board member of NECSUS: European Journal of Media Studies.

 

Raphaël BRUNSCHWIG | Locarno Film Festival Managing Director

Raphaël Brunschwig has been working at the Locarno Film Festival since 2013. Brunschwig is in charge of the operational and financial man­agement of the event. Inside the Festival, he oversees human resources, institutional rela­tions, and marketing and communication efforts.

 

Philippe Meers | University of Antwerp

Philippe Meers is a professor of film and media studies at the University of Antwerp, Department of Communication Studies. Meers is the chair of the Antwerp Doctoral School and Center for Mexican Studies at the same university, and a member of the Visual and Digital Cultures Research Center (ViDi). His work covers a wide range of topics, including European media history, new cinema histories, audience studies and transnationalism. He has extensively published in leading academic journals, including Media, Culture and Society, Journal of Popular Film and Television, Screen and Alphaville. He is the co-editor of the books The Routledge Companion to New Cinema History (2019), Explorations in New Cinema History (Wiley-Blackwell, 2011), and Cinema, Audiences and Modernity (Routledge, 2011).

 

Daniël Biltereyst | Ghent University

Daniël Biltereyst is Professor in Film and Media Studies at the Department of Communication Studies, Ghent University, Belgium, where he teaches film, media history, and cultural media studies. Besides being Director of the Centre for Cinema and Media Studies (CIMS) and an elected member of the Academia Europaea, he is also linked to the HoMER network. Biltereyst extensively published in manuscripts, edited volumes and academic journals like Cultural Studies, European Journal of Cultural Studies, Historical Journal of Film, Radio and Television, Memory Studies, and Screen. He supervised more than 20 doctoral research projects, mainly in the field of his expertise (film and media history, historical media audience research, media censorship and controversy, and new cinema history).

 

Bildiri ve Panel Önerisi Gönderilmesi İçin Son Tarih

17 Temmuz 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

5 Ağustos 2022

Kayıt 

7 Ağustos 2022

Sempozyum Programının Duyurusu

10 Ağustos 2022

Sempozyum Tarihleri

15-16 Eylül 2022

Tam Metin Gönderimi

1 Mart 2023

E-Kitap (Tam Metin) Yayınlanma Tarihi

1 Nisan 2023

 

Sempozyuma kayıt için ücret talep edilmeyecektir

Abstract and Panel Proposal Submission Deadline

July 17, 2022

Notification of Acceptance

August 05, 2022

Registration

August 07, 2022

Announcement of the Symposium Program

August 10, 2022

Symposium Dates

September 15-16, 2022

Invitations to Submit Selected Full-Length Papers

November 01, 2022

Deadline for Submitting Full-Length Papers

March 1, 2023

Publication of E-Book

April 1, 2023

 

No payment is required for participation

TEMA

Film Festivallerini Dönüştürmek: Film Festivallerinin Sürdürülebilirliği

Ekonomik sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik

 

Uluslararası Film Festivali Sempozyumu, Film Festivallerini Dönüştürmek (“Transforming Film Festivals): Film Festivallerinin Sürdürülebilirliği (Sustainability of Film Festivals) ana temasına yoğunlaşmakla birlikte aşağıdaki konu başlıklarını içeren disiplinlerarası bir okuma yapan hem ampirik hem de teorik yaklaşım içeren bildirilere açıktır:

 • Film festivali tarihi ve yazımı,
 • Film festivalleri çalışmalarında yöntem,
 • Jüri ve ödüller,
 • Programlama, küratörlük,
 • Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu,
 • Film festivalleri ile sektör işbirliği,
 • Film festivali seyircisi/sinefil,
 • Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel),
 • Film Festivallerinde proje geliştirme atölyeleri, forumlar, pitching,
 • Küresel festival döngüsü ve film pazarı
 • Tematik festivaller,
 • Festival filmi kavramı,
 • Ulusötesi film festivalleri
 • Çevrimiçi film festivalleri
 • COVID-19 pandemisi ve film festivalleri

 

THEME

Transforming Film Festivals: Sustainability of Film Festivals

Economic sustainability

Social sustainability

Environmental sustainability: greening film festivals

 

The International Film Festival Symposium focuses on the main theme of Transforming Film Festivals: Sustainability of Film Festivals, and is also open to papers containing both empirical and theoretical approaches and making an interdisciplinary reading on the following topics:

 • Film festival history and literature,
 • Method in film festival studies,
 • Jury and awards
 • Programming, film curating,
 • Relation of film festivals with the national cinema and film canons,
 • Collaboration of film festivals and the film industry,
 • Film festival audience/cinephilia,
 • Approaches to short films in film festivals (fiction, documentary, animation, experimental),
 • Project development workshops in film festivals, forums, pitching,
 • Global film festival cycle and film market
 • Thematic film festivals,
 • The concept of festival film,
 • Transnational film festivals
 • Online film festivals,
 • COVID-19 pandemic and film festivals

Düzenleme Kurulu / Symposium Organising Committee

 • Ali Karadoğan (Munzur Üniversitesi)
 • Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi)
 • Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)
 • Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • Senem A. Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • S. Serhat Serter (Anadolu Üniversitesi)

Bilim Kurulu/ Scientific Committee-Advisory Board

 • Ahmet Gürata (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Aslı Daldal (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Aslı Ekici (Selçuk Üniversitesi)
 • Ayla Kanbur (Düzce Üniversitesi)
 • Ayşe Toy Par (Galatasaray Üniversitesi)
 • Bülent Vardar (Beykent Üniversitesi
 • Colleen Kennedy-Karpat (Bilkent Üniversitesi)
 • Ece Vitrinel (Galatasaray Üniversitesi)
 • Ersan Ocak (TED Üniversitesi)
 • Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • F. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi)
 • Gülseren Yücel (Nişantaşı Üniversitesi)
 • Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
 • İpek Azime Çelik Rappas (Koç Üniversitesi)
 • Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Kurtuluş Özgen (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi)
 • Lalehan Öcal (Yeditepe Üniversitesi)
 • Metin Çolak (Ege Üniversitesi)
 • Murat Akser (Ulster University)
 • Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
 • Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)
 • N. Aysun Akıncı Yüksel (Anadolu Üniversitesi)
 • Nezih Erdoğan (İstinye Üniversitesi)
 • Ö. İlke Şanlıer Yüksel (Çukurova Üniversitesi)
 • Savaş Arslan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
 • Ufuk Küçükcan (Anadolu Üniversitesi)
 • Zeynep Çetin Erus (Marmara Üniversitesi)
 • Zeynep Merve Uygun Azizoğlu (Özyeğin Üniversitesi)

Uluslararası Bilim Kurulu / International Scientific Committee-Advisory Board

 • Marijke de Valck (Utrecht University, Netherlands)
 • Tamara Falicov (University of Kansas, USA)
 • Dina Iordanova (University of St. Andrews, UK)
 • Brendan Kredell (Oakland University, USA)
 • Skadi Loist (Film University Babelsberg, Germany)
 • Kristen Stevens (The University of Melbourne, Australia)
 • Julian Stringer  (University of Nottingham, UK)
 • Cindy Hing-Yuk Wong (The City University of New York, USA)

Sekreterya/ Secretary

 • Nil Yüce
 • Onur Aytaç
 • Selver Dikkol
 • Servet Can Dönmez
 • Yunus Erdoğan

Bildiri Özet ve Tam Metin Yazım Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız: PDF Link

Please click  here to access to the abstract and full text template: PDF Link

Sempozyum Programına ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

Please follow the link for Symposium Programme 

Sempozyum özet kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.